Witamy w strefie Relacji inwestorskich!

 

Za pośrednictwem strony Relacje inwestorskie w jasny i przejrzysty sposób udostępniamy wszelkie niezbędne informacje dotyczące spółki Airway Medix. Znajdą tu Państwo aktualne informacje na temat spółki, raporty bieżące i okresowe, wyniki finansowe, ważne wydarzenia przedstawione chronologicznie oraz pozostałe informacje związane ze statusem spółki Airway Medix S.A. jako spółki publicznej. Informacje te pozwolą Państwu ocenić obecną pozycję spółki na rynku. 

Zachęcamy akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, analityków finansowych i partnerów biznesowych do odwiedzania strony i śledzenia bieżących informacji na temat tego, co dzieje się w Airway Medix S.A. w Polsce oraz na świecie.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Inwestorami jest:

Anna Aranowska - Bablok

email: anna.aranowska@airwaymedix.pl

tel.: +48 22 490 94 01

Airway Medix S.A.
ul. Słomińskiego 15 lok 509
00 -195 Warszawa