Raporty EBI

19-05-2016 23:27

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 maja 2016 r.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:59

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:57

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

19-05-2016 22:55

Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

Czytaj więcej >

18-05-2016 21:12

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy znajdującej się w porządku obrad walnego zgromadzenia

Czytaj więcej >

12-05-2016 21:29

Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

Czytaj więcej >

11-05-2016 00:00

Rejestracja urządzenia CSS (Closed Suction System) przez FDA (Food and Drug Association)

Czytaj więcej >

22-04-2016 21:42

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

13-04-2016 22:48

Rejestracja zmian w KRS

Czytaj więcej >

06-04-2016 11:15

Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 roku Nr 12/2016 z dnia 4.04.2016

Czytaj więcej >

30-03-2016 20:04

Zawiadomienie o nabyciu akcji Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

30-03-2016 20:01

Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego skonsolidowanego i jednostkowego za rok obrotowy 2015

Czytaj więcej >

30-03-2016 15:11

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

30-03-2016 10:35

Przekazanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.03.2016

Czytaj więcej >

25-03-2016 19:45

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

23-03-2016 22:11

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A

Czytaj więcej >

17-03-2016 21:29

Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

Czytaj więcej >

15-03-2016 07:16

Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku Nr 2/2016 z dnia 15.02.2016

Czytaj więcej >

01-03-2016 21:55

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

20-01-2016 15:28

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Czytaj więcej >

13-11-2015 20:01

Podpisanie aneksu przedłużającego umowę z Ambu A/S

Czytaj więcej >

10-11-2015 17:44

Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego, ofertowego i podsumowującego

Czytaj więcej >

13-10-2015 22:27

Podpisanie umowy dystrybucyjnej z NAN03H w Korei

Czytaj więcej >

26-08-2015 12:45

Przekazanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.08.2015

Czytaj więcej >

29-07-2015 16:27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

30-06-2015 12:46

Przekazanie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015

Czytaj więcej >

03-06-2015 17:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Czytaj więcej >

21-05-2015 19:52

Przekazanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki

Czytaj więcej >

24-04-2015 17:09

Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok

Czytaj więcej >

24-04-2015 17:08

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Czytaj więcej >

19-02-2015 17:23

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A

Czytaj więcej >

06-02-2015 19:36

Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Czytaj więcej >

05-02-2015 08:08

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

Czytaj więcej >

30-01-2015 17:27

Publikacja wstępnych wyników badań klinicznych CSS

Czytaj więcej >

19-01-2015 14:48

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Czytaj więcej >

15-01-2015 15:06

Zmiana adresu siedziby Spółki

Czytaj więcej >

10-01-2015 16:08

Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej >

09-01-2015 22:05

Odwołanie prokurenta

Czytaj więcej >

19-12-2014 08:24

Zakres stosowanych przez Airway Medix S.A. zasad Dobrych Praktyk

Czytaj więcej >

12-12-2014 20:32

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B

Czytaj więcej >

09-12-2014 14:36

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Czytaj więcej >

12-11-2014 16:34

Harmonogram składania raportów okresowych w 2014 roku

Czytaj więcej >

05-11-2014 17:53

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Czytaj więcej >

24-10-2014 11:26

Złożenie wniosku o wprowadzanie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Czytaj więcej >

24-10-2014 00:00

Uzyskanie dostępu do EBI

Czytaj więcej >